Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.

ߓߘߊ߫ ߥߎ߬ߦߊ߲߬ߞߌ߬

0

ߐ߮ ߓߘߊ߫ ߥߎ߬ߦߊ߲߬ߞߌ߬

ߛߵߥߊߗ߭ߌߟߊ߲ߘ ߝߊ߰ߡߊ߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ ߞߏߟߌߞߏߟߌ ߟߊߓߊ߲ ߘߌ߫߸ ߓߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߕߐ߮ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߞߏ߬ ߞߎߡߊ ߟߊߛߋ߫ ߞߌߢߍ߲߫ ߓߍ߯ ߡߊ߬، ߞߏ߫ ߊ߬ ߕߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߥߙߌߣߍߦߊ߫ ߕߐ߯ « ߛߵߥߊߗ߭ߌߟߊ߲ߘ » ߟߊ߫ ߓߌ߬ߕߎ߲߯، ߞߴߏ߬ ߊ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߬ ߕߐ߮ ߣߴߊ߬ ߖߘߍ߬ߛߎ߰ߟߊ߲߬ߘߌ߬ ߕߐ߮ ߣߴߊ߬ ߛߎ߲ߞߎ ߕߐ߯ ߟߋ߬ ߓߌ߬ ߕߊ߫ ߞߐ߫ ߞߏ߫ « ߋߛߵߥߊߕߣߌ߫ ».
ߏ߬ ߟߊ߫ ߥߊ߲߬ߞߊ߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߓߟߏ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߦߊ߬ ߓߟߏߡߊ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߊ߫ ߦߙߐߦߊ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߛߊ߲߬ ߞߎ߲߬ߓߍ߲߬ ߕߏߟߏ߲ ߢߊ߰ߢߊ߮ ߛߊ߲߬ ߅߀߲ ߠߋ߬ ߡߊ߬.
ߋߛߵߥߊߕߣߌ߫ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ߬ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߛߏ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߲߫ ߓߏ߲߬، ߊ߬ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߦߋ߫ ߡߏߖ߭ߊ߲ߓߌߓ ߣߌ߫ ߥߙߐ߬ߘߎ߰ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߍߟߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߦߙߐߦߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߁߉߆߈ ߟߋ߬ ߟߊ߫.
ߕߐ߯ ߡߝߊߟߋ߲ߠߌ߲߫ ߘߝߐ߬ߡߊ ߣߌ߲߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߝߊ߰ߡߊ ߡߍ߲ ߓߟߏ߫ ߏ߬ ߕߐ߯ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߒߛߵߥߊߕߌ߫ ߃߲، ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߏ ߣߌ߲߬ ߠߊߥߊ߲߬ߞߊ߲߫ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߕߟߋ߬ ߁߉ ߟߋ߬ ߟߊ߫، ߞߏ ߏ߬ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߬ ߕߎߡߊ߬߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߝߐ߫ ߕߊ߲߬ ߠߋ߬: ߛߵߥߊߗ߭ߌߟߊ߲ߘ ߓߘߴߊ߬ ߕߐ߯ ߓߘߍ ߕߊ߬ ߛߍߣߍ߲߬، ߖߡߊ߬ߣߊ ߝߋ߲-ߋ-ߝߋ߲߫ ߞߊ߬ ߦߙߐߦߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߓߍ߯ ߛߋߦߌ߲߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߐ߯ ߞߘߐ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߝߏ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߣߌ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߥߙߎߣߍߦߊߟߌ߫ ߕߐ߮ ߕߏ߫ ߊ߬ ߟߊ߫، ߏ߬ ߘߐ߫ ߓߌ߬ ߕߋ߬ߡߌ߬ߣߍ߲ ߞߐ߫߸ ߊ߬ ߕߐ߯ ߟߋ߬ ߞߏ߫  » ߋߛߵߥߊߕߣߌ߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ߫ ».

Related Posts

ߘߍ߬ߞߏ

ߞߎ߲ߝߊ߲ߕߐ:

ߛߵߥߊߕߌ߫ ߞߊ߲߫ ߘߐ߫߸ ߋߛߵߥߊߕߣߌ߫ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߏ߫ « ߛߵߥߊߖ߭ߌߛ ߖߡߊ߬ߣߊ »، ߛߵߥߊߗ߭ߌߟߊ߲ߘ ߕߐ߮ ߓߐߣߍ߲߫ ߞߊ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߛߵߥߊߕߌ ߣߌ߫ ߊ߲߬ߜ߭ߌߟߍ ߞߊ߬ߣߌ߲߬، ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߘߋߣߍ߲ ߣߌ߲߬ ߕߘߍ߬ ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߍ߬ߘߎ߯ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߙߊ ߟߋ߬ ߞߣߐ߫.
ߖߡߊ߬ߣߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߐ߮ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߦߙߐߦߊ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߞߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߝߟߍ߫: ߙߏߘߋߖ߭ߌ߫ ߘߎ߳߬ ߛߎߘ= ߖ߭ߌ߲ߓߊߓߏߦ، ߞߐߕ ߘߐߙ=ߜ߭ߣߊ߫.
ߒ߬ߓߊ߬ ߣߌ߲߬ ߓߘߊ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߥߎ߬ߦߊ߲߬ߞߌ߬ߟߌ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߞߏߛߓߍ߫، ߤߊߛߌ߬ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߛߋ߲߬ ߠߊ߬ ߛߎߡߊߡߊ߲߫، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߞߏ߫ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߢߍ߫.
ߟߏ߲ߛߋߓߊߟߌߕߍ߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ ߓߟߏ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫
߆߂߂߁߉߈߇߀߀

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Radio Jeunesse Guinée Tv

GRATUIT
VOIR