Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.

ߘߍ߬ߞߏ

ߘߍ߬ߞߏ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߞߊߙߏ߫ ߘߊߘߊ߲ߘߐ߫ ߓߐ߫ ߓߌ߬߸ ߝߏߣߌ߲ߞߋ߫ ߡߙߌߟߊ ߣߌ߫ ߕߊ߬ߛߌ߬ߟߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߕߏ߬ߝߏ ߘߏ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫߸ ߞߴߏ߬ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߛߋߞߎ߫ ߕߎ߬ߙߋ ߟߊ߫، ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: ߛߋߞߕߎߙߋߞߊ߲ߞߋߦߊ ߕߏ߬ߝߏ. ߕߏ߬ߝߏ ߣߌ߲߬ ߛߌ߲ߘߌ…

ߞߎ߲ߝߊ߲ߕߐ:

ߞߎ߲ߝߊ߲ߕߐ: ߞߊ߲߫ ߥߊ߯ ߂ ߣߌ߫ ߞߐ߫ ߦߴߌ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߕߎߣߎ߲߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ߬ߦߊ ߞߊ߲ߞߊߙߊ߲ ߘߍ߭ ߓߘߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߞߊ߲߫ ߇߀߀߀ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߁߄߁ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߞߊ߲ ߘߌ߫. ߦߎߣߍߛߵߞߏ ߓߘߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߬…