Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.

ߓߘߊ߫ ߥߎ߬ߦߊ߲߬ߞߌ߬

ߐ߮ ߓߘߊ߫ ߥߎ߬ߦߊ߲߬ߞߌ߬ ߛߵߥߊߗ߭ߌߟߊ߲ߘ ߝߊ߰ߡߊ߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ ߞߏߟߌߞߏߟߌ ߟߊߓߊ߲ ߘߌ߫߸ ߓߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߕߐ߮ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߞߏ߬ ߞߎߡߊ ߟߊߛߋ߫ ߞߌߢߍ߲߫ ߓߍ߯ ߡߊ߬، ߞߏ߫ ߊ߬ ߕߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߥߙߌߣߍߦߊ߫ ߕߐ߯…

߁߈/ߕߙߊߓߊ/߁߇.

߁߈/ߕߙߊߓߊ/߁߇. ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߟߌ߬ߤߟߊ߬ ߘߐ߬ߢߌߡߌ߲ ߟߊ߬ߘߍ ߂߁߭ ߞߊ߲߬ߞߎߡߊ߸ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߥߊߟߌߝߦߊ߫ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߠߊ߫. ߟߊ߬ߘߍ ߘߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߘߊ߫ ߁߀ߙߋ߲ ߃߀ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ߞߵߊ߬ ߞߎ߲߭ߝߊ߰ ߁߂ߙߋ߲ ߀߀ ߠߊ߫. ߟߊ߬ߘߍ ߞߎ߲߬ߠߊߛߌ߰ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߊߟߏߛߋߣߌ߬ ߊ߬ߟߌ…