Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.

ߞߎ߲ߝߊ߲ߕߐ:

ߞߎ߲ߝߊ߲ߕߐ: ߞߊ߲߫ ߥߊ߯ ߂ ߣߌ߫ ߞߐ߫ ߦߴߌ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߕߎߣߎ߲߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ߬ߦߊ ߞߊ߲ߞߊߙߊ߲ ߘߍ߭ ߓߘߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߞߊ߲߫ ߇߀߀߀ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߁߄߁ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߞߊ߲ ߘߌ߫. ߦߎߣߍߛߵߞߏ ߓߘߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߬…